Irish Extra-Curricular Schools List of Events

Tráth na gCeist (Gael Linn)/Gael Linn's Annual Quiz

Year 10 take part in Gael Linn's Quiz every year in the White Horse Hotel in Derry.  We get the chance to meet schools from all over the county and compete with them to present our Irish and General Knowledge skills.   Year 10 came in second place in October this year at the quiz where we also had great fun learning the céilí dances!

Glacann Bliain 10 páirt i dTráth na gCeist Gael Linn gach bliain san ostán White Horse i nDoire.  Buailimid le scoileanna éagsúla ó gach cearn den chontae agus faighimid an seans ár scileanna Gaeilge agus eolais ginearálta a léiriú chomh maith.   Tháinig Bliain 10 sa dara háit i mí Dheireadh Fómhair mbliana agus bhí craic den chéad scoth againn chomh maith ag foghlaim na damhsaí don chéilí! 

Céilí

Our annual school Céilí takes place every year in our Assembly Hall, where we not only welcome our own students but also invite students from schools all over the city to come and enjoy what is said to be one of the best events in the school calendar.  We have a lot of fun dancing, singing and putting on dramas on the night.  Our annual school céilí took place this year on Thursdsay the 28th of November where we had the Traditional music band 'Finvola' playing for us.  Year 8 put on the play 'Jack and the Beanstalk', Year 9 performed 'The Shark Song' and Year 10 performed 'An Dreoilín'.

testBíonn céilí na scoile againn gach bliain anseo i halla an tionóil sa scoil.  Cuireann muid fáilte roimh daltaí ó scoileanna eile sa chathair chomh maith lenár daltaí féin le sult a bhaint as ceann de na himeachtaí  is fearr i bhféilire na scoile.  Bíonn an-spraoi againn ag damhsa lena chéile, ag canadh agus ag déanamh drámaíocht.  Bhí céilí na scoile againn i mbliana ar an Déardaoin an 28ú Samhain, áit ar chonaic muid an buíon cheoil Finvola ag seinm dúinn.  Chuir Bliain 8 an dráma 'Jack agus an Gás Pónaire' i láthair chomh maith le Bliain 9 ag canadh 'The Shark Song' agus Bliain 10 ag cur 'An Dreoilín' i láthair.

Líofa 2015

Be a part of Líofa in 2013, the year of the Irish Language and make a pledge to start learning the Irish language or to improve your fluency in the Irish language. 

"Although Líofa is a personal commitment and goal, we will help steer your learning experience and assist you in sourcing Irish Language classes and learning support if you sign up to take the Líofa challenge." Caral Ní Chuilín - Minister for Culture

Bí páirteach i Líofa sa bhliain 2013, bliain na gaeilge agus cur tús leis an Ghaeilge a fhoghlaim nó snas a chuir ar an chuid Gaeilge atá agat cheana féin. Is féidir leat cláru anseo inniu: 

"Cé gur tiomantas agus sprioc pearsanta é Líofa, cuideoimid leat d'eispéireas foghlama a stiúradh agus ranganna Gaeilge agus tacaíocht foghlama a aimsiú má chláraíonn tú le dúshlán Líofa."
Caral Ní Chuilín - Minister for Culture

 An Cumann Gaelach

The Cumann Gaelach/Irish Society takes place in room LA5 on Wednesdays at 15:30 to 16:30 and on Thursdays during periods 7A and 7B.  We have lots of different activities taking place each week in the Cumann Gaelach, including music, art, games and dramas.  Come and take part in the Cumann Gaelach!

Bíonn an Cumann Gaelach ar siúil sa scoil i seomra ranga  LA5 ar an Chéadaoin ar a 15:30 go dtí 16:30 agus ar an Déardaoin i rith tréimhsí 7A agus 7B.  Bíonn imeachtaí éagsula ar siúil againn sa Chumann Gaelach.  Ina measc siúd tá, an cheol, ealaín, cluichí agus an drámaíocht.  Tar agus glac páirt linn sa Chumann Gaelach!

Due to the success of Year 10 at this year's Gael Linn quiz, they have been invited to take part in the Grand Final on Friday the 24th January 2014 in Lurgan.

Mar gheall ar an rath a bhí acu i dTráth na gCeist i mbliana tugadh cuireadh do Bliain 10 páirt a ghlacadh sa bhabhta ceannais atá ullmhaithe ag Gael Linn ar an Aoine an 24u de mhí Eanáir sa Lorgain.

 Dráma na Nollag

Bhí dráma na Nollag againn i mbliana ar an Mháirt an 10ú mí na Nollag i halla an tionóil.  Tháinig an comhlacht Fibín chuig an scoil agus chuir siad an dráma iontach 'Pinocchio' ar siúil dúinn trí mheán na Gaeilge.

On Tuesday the 10th December this year we had a visit from the drama company Fibín who came to the school and put on an excellent adaptation of 'Pinocchio' for us through the medium of Irish.


May 2021
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Bank Holiday

» 3rd May 2021

INSET Day

» 7th May 2021

INSET Day

» 21st May 2021

INSET Day

» 24th May 2021

Bank Holiday

» 31st May 2021